Darovací podmínky

  1. Darem se rozumí dárcem poskytnutá finanční částka, zaslaná přímo na účet obdarovaného. Dárce tímto dar poskytuje a obdarovaný jej přijímá.
  2. Dar je určený na financování činnosti politické strany za podmínek stanovených v Zákoně 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a politických hnutích.
  3. Obdarovaný má právo dar vrátit, pokud by jeho přijetí bylo v rozporu s příslušnými ustanoveními Zákona 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a politických hnutích, bylo v rozporu s dobrými mravy nebo by jeho přijetí hrozilo ztrátou dobré pověsti obdarovaného.
  4. Dárce má právo odvolat dar, pokud byl prokazatelně použit k jiným než sjednaným účelům a dále z důvodů uvedených v příslušných ustanoveních Zákona 89/2012 Sb, občanský zákoník.
  5. Údaje ve formuláři, označené hvězdičkami, jsou povinné dle zákona 424/1991 Sb.
  6. V případě zájmu dárce poskytnou Svobodní potvrzení o přijatém daru pro účely odečtu daru ze základu daně z příjmu a odkaz na e-mail.

Kontaktní údaje

Strana svobodných občanů
Perucká 2196/14
120 00, Praha 2

Číslo registrace: MV-4812-4/VS-2009
IČ: 71339612
Bankovní konto: 7505075050/2010

Zpráva